JA-DOEN

Wat kunnen we voor u doen?

lees verder...

Diensten

Dagelijks komt u met het recht in aanraking. Denk maar eens aan het betalen van een rekening, het afsluiten van een hypotheek, trouwen of het afsluiten van een contract voor een mobiele telefoon. Over het algemeen verloopt dit soort zaken zonder problemen. Soms kunnen zich echter situaties voordoen waarin u behoefte heeft aan juridische bijstand.

Juridisch Adviesbureau JA-DOEN helpt u bij het beantwoorden van juridische vragen en het oplossen van problemen op het gebied van privaatrecht en bestuursrecht. Hieronder worden deze begrippen verduidelijkt.


Privaatrecht

Het privaatrecht regelt de relaties tussen burgers onderling en tussen burgers en bedrijven.
De volgende rechtsgebieden vallen onder het privaatrecht:

 • Personen- en familierecht
 • Overeenkomstenrecht/verbintenissenrecht
 • Erfrecht
 • Consumentenrecht
 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Arbeidsrecht
 • Gezondheidsrecht
 • Huurrecht
 • Rechtspersonenrecht
 • Pensioenrecht

Bestuursrecht

Bij bestuursrecht gaat het om de relatie tussen burger en overheid (gemeente, provincie, waterschappen en dergelijke).

Hieronder enkele voorbeelden van situaties waarin wij u kunnen bijstaan:

 • Wie erft er in het geval van samengestelde gezinnen?
 • Kan ik een vaderschapstest afdwingen?
 • Ik heb een apparaat gekocht, de garantietermijn is net verlopen en het apparaat gaat stuk. Wat kan ik doen?
 • Mijn kind heeft de telefoon van een vriendje laten vallen. Wat nu?
 • De verhuurder vraagt volgens mij een te hoge huur. Wat kan ik doen?
 • De verhuurder weigert om achterstallig onderhoud te doen. Wat zijn mijn rechten?
 • Mijn werkgever wil mij 10 uur per dag laten werken. Mag dat?
 • Mijn werkgever wil dat ik alle vakantiedagen van dit jaar opmaak, maar ik wil ze sparen. Wat nu?
 • Ik ben het niet eens met mijn onroerend goed(zaak) belasting aanslag. Wat is er mogelijk?
 • • Ik heb, naar mijn mening, ten onrechte een bekeuring gekregen. Wat nu?
 • De levertijd van de bank die ik heb gekocht is veel langer dan afgesproken. Zijn er mogelijkheden om de koopovereenkomst ongedaan te maken?
 • Hoe kan het betalen van erfbelasting (na het overlijden van de eerste ouder) worden uitgesteld?
 • Kan ik als bestuurder van een vereniging aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de vereniging?
 • Ik wil tegen de weigering van een door mij aangevraagde vergunning een bezwaarschrift indienen. Hoe moet dit?
 • Wat zijn de juridische verschillen tussen huwelijk, geregistreerd partnerschap en samenwonen?
 • Bij een overeenkomst is door de tegenpartij essentiële informatie achtergehouden. Kan de overeenkomst worden ontbonden/vernietigd?
 • Mijn rijbewijs is ingehouden. Wat kan ik doen om mijn rijbewijs zo snel mogelijk terug te krijgen?